Εκδηλώσεις
Στατιστικά και Ανακοινώσεις

Η απευθείας μεταφορά πρωτεινών στους όρχεις μπορεί δυνητικά να επαναφέρει τη γονιμότητα!

Η ανδρική υπογονιμότητα συμβαίνει συχνά λόγω έλλειψης σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό, η οποία μπορεί να προκύψει από βλάβη στο αιματο-ορχικό φραγμό. Ο αιματο-ορχικός φραγμός (blood-testis barrier) προστατεύει τα αναπαραγωγικά κύτταρα από επιβλαβείς τοξικές ουσίες και φάρμακα και συγκεκριμένα μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PIN1 είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του. Τα ποντίκια που έχουν γενετικά τροποποιηθεί για να μην έχουν PIN1 είναι στείρα, με μικρούς όρχεις και πολύ μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων.  Αν και οι επιστήμονες έχουν εξετάσει τις γονιδιακές θεραπείες για τη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, αυτές οι διαδικασίες είναι επικίνδυνες επειδή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες γενετικές αλλαγές στα αναπαραγωγικά κύτταρα που μπορεί να μεταδοθούν στους απογόνους. Ο Hyun-Mo Ryoo και οι συνεργάτες του ήθελαν να αναπτύξουν ένα σύστημα για την παροχή πρωτεϊνών (όπως το PIN1) αντί των γονιδίων στους όρχεις, αλλά πρώτα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να μεταφέρουν πρωτείνες δια μέσου των πολύπλοκων σωληναρίων των όρχεων και μέσα στα κύτταρα. 

Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύστημα παράδοσης που ονομάζεται Fibroplex, το οποίο αποτελείται από σφαιρικά νανοσωματίδια φτιαγμένα από μεταξωτές ίνες και μια επίστρωση λιπιδίων. Ενσωμάτωσαν το PIN1 στο Fibroplex και έδειξαν ότι τα σωματίδια φαίνονται ασφαλή και δεν έδειξαν σημάδια τοξικότητας ή βλάβη στους όρχεις σε ποντίκια. Όταν η ομάδα έκανε ένεση με το Fibroplex το οποίο είχε ενσωματωμένο το PIN1 στους όρχεις των νεαρών ποντικών με έλλειμα PIN1, η θεραπεία αποκατέστησε σχεδόν τα φυσιολογικά επίπεδα PIN1 και τους αριθμούς των βλαστικών κυττάρων των σπερματοζωαρίων και επισκευάστηκε τον αιματο-ορχικό φραγμό.