Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία, και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού.

www.bio.uth.gr

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τον Βόλο. Ιδρύθηκε το 1984 και αποτελείται από έξι Σχολές και συνολικά δεκαοκτώ Τμήματα, με πανεπιστημιακές μονάδες στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει στα νεότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

www.uth.gr

 • Ζήσης Μαμούρης

  Ζήσης Μαμούρης

  Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Άννα-Μαρία Ψαρρά

  Άννα-Μαρία Ψαρρά

  Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Αικατερίνη Μούτου

  Αικατερίνη Μούτου

  Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Θεολογία Σαραφίδου

  Θεολογία Σαραφίδου

  Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Μαρία Μαρκαντώνη

  Μαρία Μαρκαντώνη

  Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Ελένη Γαλλιοπούλου

  Ελένη Γαλλιοπούλου

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV
 • Θεμιστοκλής Γιαννούλης

  Θεμιστοκλής Γιαννούλης

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Download CV