Εκδηλώσεις
Στατιστικά και Ανακοινώσεις

Tι οδηγεί το σπερματοζωάριο στο ωάριο;

Η σπερματογένεση αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες στον άνθρωπο, με τη συμμετοχή πάρα πολλών γονιδίων και ακόμη περισσότερων σηματοδοτικών μονοπατιών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σπερματογένεσης, το νεοπαραχθέν σπερματοζωάριο πρέπει να διασχίσει μια σχετικά μεγάλη απόσταση ώστε να μπορέσει να γονιμοποιήσει το ωάριο. Όμως πως ακριβώς γνωρίζει το σπερματοζωάριο τη σωστή κατεύθυνση; 

Είναι πια γνωστό πως υπάρχουν 3 μηχανισμοί οι οποίοι υποβοηθούν το σπερματοζωάριο και είναι α) η θερμοταξία η οποία είναι η κίνηση προς διακυμαινόμενη θερμοκρασία, β) η ρευστοταξία δηλαδή η κίνηση προς μια ρευστή ροή και γ ) η χημειοταξία που αποτελεί και την κύρια μέθοδο κίνησης, προς συγκεκριμένους χημικούς παράγοντες. 

Η χημειοταξία, επιτρέπει μέσω της έκκρισης συγκεκριμένων μορίων όπως η προγεστερόνη, την ρύθμιση ενδογενών μορίων που καθοδηγούν με ειδικά σήματα, το σπερματοζωάριο προς το ωάριο ώστε να υπάρξει μια επιτυχής ακροσωμική αντίδραση και ένωση των δύο γαμετών. 


Πηγή: Luddi, Alice et al. “Taste Receptors: New Players in Sperm Biology.” International journal of molecular sciences vol. 20,4 967. 22 Feb. 2019, doi:10.3390/ijms20040967