Ο Στόχος

Η προσέγγιση του ΒΙΟΖ και της Embryolab, είναι ολιστική και θα έχει σαν βάση την ανάλυση όλου του γονιδιώματος και όχι μεμονωμένων γονιδίων, κάτι το οποίο θα ρίξει φως και στις πιο περίπλοκες συσχετίσεις γονιδίων και μεταλλάξεων, οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν την ανδρική υπογονιμότητα. Έτσι, συμμετοχή στο πρόγραμμα, δε θα προσφέρει μόνο πολύτιμη βοήθεια για την κατασκευή του διαγνωστικού τεστ αλλά και σε επίπεδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η νέα βάση δεδομένων που θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για τον Ελληνικό πληθυσμό, θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κληρονομούμενων μεταλλάξεων και επομένως στον ακριβέστερο προσδιορισμό της πιθανότητας οι απόγονοι να φέρουν τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Επίσης, τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση της γενετικής βάσης της ανδρικής υπογονιμότητας και θα συνδράμουν στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και τρόπων θεραπείας της.

Η έρευνα

Το Embryolab σε συνεργασία με
το ΒΙΟΖ (Εργαστήριο Γενετικής,
Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας)
του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας ενεργοποιούν, μία
πρωτοποριακή έρευνα.

Το θέμα

 •  Η μελέτη των γονιδίων που σχετίζονται
  με διαταραχές της ανδρικής
  γονιμότητας
 •  Η κατανόηση σε βάθος της γενετικής
  βάσης της σπερματογένεσης αλλά
  και των παραγόντων που οδηγούν σε
  προβλήματα.
 • Η ανάδειξη νέων γονιδίων που για πρώτη φορά συσχετίζονται με την ανδρική υπογονιμότητα.

Ο στόχος

 •  Να σχεδιαστούν εξειδικευμένα
  διαγνωστικά μέσα
 •  Να φτάσουμε σε απαντήσεις και
  λύσεις στη διάγνωση της αντρικής
  υπογονιμότητας