Η έρευνα

Αφορά στην έγκυρη, γρήγορη και μη επεμβατική διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας. Η προσέγγιση μας βασίζεται στο ότι οι διαταραχές της γονιμότητας διαθέτουν ένα γενετικό υπόβαθρο, δηλαδή συγκεκριμένες μεταλλάξεις του γενετικού υλικού προκαλούν υπογονιμότητα. Η ολιστική ανάλυση των μεταλλάξεων αυτών και των συνδυασμών τους, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και αναλύσεων, θα οδηγήσει στην κατασκευή ενός γενετικού προφίλ για κάθε κατηγορία υπογονιμότητας, που θα μπορεί να αναγνωρίζεται με την εφαρμογή ενός απλού τεστ. Το τεστ θα γίνεται με απλή λήψη αίματος από τους άνδρες και θα μπορεί να κατατάσσει τον κάθε έναν σε μια κατηγορία σπέρματος, υγειούς ή μη, σύμφωνα με το γενετικό του προφίλ. Το τεστ θα είναι ευαίσθητο, θα περιορίσει τα λάθη στη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών και θα παρέχει πληροφορία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη με τις τρέχουσες αναλύσεις, για χάραξη σχεδιασμού και υλοποίησης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη κύηση.

Η έρευνα

Το Embryolab σε συνεργασία με
το ΒΙΟΖ (Εργαστήριο Γενετικής,
Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας)
του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας ενεργοποιούν, μία
πρωτοποριακή έρευνα.

Το θέμα

 •  Η μελέτη των γονιδίων που σχετίζονται
  με διαταραχές της ανδρικής
  γονιμότητας
 •  Η κατανόηση σε βάθος της γενετικής
  βάσης της σπερματογένεσης αλλά
  και των παραγόντων που οδηγούν σε
  προβλήματα.
 • Η ανάδειξη νέων γονιδίων που για πρώτη φορά συσχετίζονται με την ανδρική υπογονιμότητα.

Ο στόχος

 •  Να σχεδιαστούν εξειδικευμένα
  διαγνωστικά μέσα
 •  Να φτάσουμε σε απαντήσεις και
  λύσεις στη διάγνωση της αντρικής
  υπογονιμότητας