Εκδηλώσεις
Στατιστικά και Ανακοινώσεις

Άλλους 2 δείκτες ανδρικής υπογονιμότητας αποκάλυψε το πρόγραμμα Spermogene

Το δεύτερο επιστημονικό άρθρο της συνεργασίας ΒΙΟΖ και Embryolab, στο πλαίσιο του προγράμματος Spermogene, μόλις δημοσιεύθηκε! 
Η κοινή επιστημονική μας προσπάθεια αφορά στη λεπτομερή “αποκωδικοποίηση” των γενετικών δεικτών που επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα. Οι γενετικοί δείκτες, η αλλιώς πολυμορφισμοί, είναι παραλλαγές στο DNA μας οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προδιάθεση για συγκεκριμένες ασθένειες.

Το συγκεκριμένο επιστημονικό άρθρο, αφορά στις μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος και πως αυτές μπορούν, εάν επαναληφθούν για διαφορετικούς πληθυσμούς, να αναδείξουν νέους δείκτες!  Στη μελέτη μας, επαναλάβαμε την πρώτη παγκόσμια μελέτη συσχέτισης για την ανδρική υπογονιμότητα (GWAS) με αποτέλεσμα να αναδειχθούν 2 νέοι δείκτες που αφορούν στην ολιγοσπερμία στον ελληνικό πληθυσμό.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-021-06470-2