Εκδηλώσεις
Στατιστικά και Ανακοινώσεις

2η φάση εκπαιδευτικής διαδικασίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων του Embryolab και του ΒΙΟΖ και με περιεχόμενο τις τεχνικές αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS). Η κ. Μαρία Μαρκαντώνη, MSc και ο κ. Θεμιστοκλής Γιαννούλης, PhD του Εργαστηρίου ΒΙΟΖ (Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ανέλυσαν την τεχνική της γονοτύπησης και την τεχνική αλληλούχισης τρανσκριπτόματος. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται για τα ασφαλή και επιτυχή αποτελέσματα του Προγράμματος Spermogene, για τη διάγνωση της ανδρικής γονιμότητας.

Η Ομάδα Επιστημόνων του Εργαστηρίου Κλινικής Εμβρυολογίας και Ανδρολογίας του Embryolab, συντόνισε την εκπαιδευτική διαδικασία και συμμετείχε με πλήθος παρεμβάσεων.