Εκδηλώσεις
Στατιστικά και Ανακοινώσεις

Η πρόληψη, σώζει αλλά και δημιουργεί ζωές!

Σήμερα, καταλαβαίνουμε όσο ποτέ ότι η σημασία της προστασίας της γονιμότητας. Άνδρες και γυναίκες πλέον διαθέτουν ένα μεγάλο φάσμα μεθόδων που επιτρέπουν την εκτίμηση της γονιμότητας, από τις αιματολογικές εξετάσεις μέχρι και την ανάλυση του γενετικού τοπίου του κάθε ατόμου.

Ο έγκαιρος έλεγχος της κατάστασης της γονιμότητας καθιστά εφικτή την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος αλλά και δημιουργεί τις συνθήκες για την απόκτηση οικογένειας.Το Spermogene, τα 3 τελευταία χρόνια είναι εδώ και με τις συνεχείς του προσπάθειες, ενισχύει την γνώση των γενετικών αιτιών της ανδρικής υπογονιμότητας προσφέροντας ισχυρά όπλα στη φαρέτρα της διάγνωσης. 

Η πρόληψη, σώζει αλλά και δημιουργεί ζωές!

Μαρία Μαρκαντωνη MSc, PhD candidate, Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής βιολογίας